Goed nieuws van Saturnus Michelbeke


Volley Saturnus Michelbeke krijgt versterking.
Het bericht dat Saturnus Volley Michelbeke in seizoen 21-22 niet meer zou aantreden in Liga A sloeg in als een bom in de volleybalwereld en bij de sympathisanten van de familiale club.


Deze beroering heeft een paar Saturnusliefhebbers, onder leiding van Alexander De Croo, Ondervoorzitter van Saturnus Volley Michelbeke, gemotiveerd om het bestaande bestuur hun hulp en ondersteuning aan te bieden en de mogelijkheid tot verderzetting in Liga A kritisch te analyseren. 
Aangezien de nieuwe technische voorschriften voor de zaal pas tegen eind 22-23 van kracht zijn, er voor autoleasing en kledij een oplossing werd gevonden, werd heel snel en duidelijk beslist om het succes van de club verder te zetten door volgend seizoen opnieuw aan te treden in Liga A. 
Saturnus Volley Michelbeke zal dus in het seizoen 21-22 opnieuw aantreden in Liga A. Niet alleen met een sterke damesploeg maar ook met een vernieuwd, volwaardig en ambitieus bestuur.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op de thuiswedstrijden en activiteiten van onze club. Jullie worden dan verwend met topvolleybal en een warme ontvangst!


Written by: Leo Bergmans
Date posted: 1/20/2021
#Reads: 181

Return