Black&White Company Lendelede haakt volgend seizoen af in Liga A


Volleybalteam Black&White Company Lendelede is vandaag één van de grootste, zo niet de grootste volleybalclub van West-Vlaanderen. De club bestaat uit 2 liga-ploegen (Liga-A Dames en Liga-B Heren), 4 provinciale ploegen (Dames B-C-D en Heren B) en daarnaast heel wat jeugdploegen. In totaal zijn 208 spelers en een team van ongeveer 80 kernmedewerkers in de omkadering (trainers, bestuur, technische-, logistieke-, commerciële medewerkers, scheidsrechters, wasmoeders …) dagelijks in de weer om niet alleen resultaten neer te zetten, maar ook om er een fijne belevingsclub van te maken.
De club is de jongste 10 jaar zeer sterk gegroeid. Dit resulteerde zowel in een hoger spelersaantal, een hoger spelniveau (o.m. Liga) als een meer professionele omkadering.


De club ondervindt dat het quasi onmogelijk is om dit alles financieel te kunnen blijven volhouden. Het financieel draagvlak in een gemeente als Lendelede blijkt helaas niet groot genoeg om al deze ploegen te blijven ondersteunen. Bovendien worden we geconfronteerd met het stilaan afhaken van een aantal topmedewerkers met jarenlange ervaring, stuk voor stuk spilfiguren binnen de club op diverse niveaus. Tenslotte moeten we jammer genoeg constateren dat het moeilijk blijkt om voldoende mensen te vinden en te overtuigen om verantwoordelijkheden en engagementen op te nemen binnen de organisatie of het dagelijkse beheer op verschillende niveaus. Een trend die overal in het verenigingsleven/vrijwilligerswerk aanwezig is.
Maar Volleybalclub Lendelede blijft ambitieus en gaat de uitdaging aan om de focus volledig te verleggen naar onze provinciale- en jeugdploegen door verder te investeren in onze technische en sportieve cel. Dit betekent helaas dat er op dit moment geen draagvlak meer is om vanaf het volgende seizoen onze ligaploegen te ondersteunen. Het is belangrijk om onze jeugd, de fundamenten van de club, alle mogelijkheden te bieden, heel goed te ondersteunen en te begeleiden, zodat er een goeie doorstroming is naar onze provinciale ploegen ( zowel dames als heren ).
We zijn er ons zeer goed van bewust dat dit een strategische wending betekent, doch een keuze dringt zich op. De volgende jaren zal er hard gewerkt worden aan de verdere uitbouw van sterke jeugd- , provinciale- en divisiereeksen. Ook blijft het onze droom om op lange(re) termijn terug aan de top van het Belgische volleybal te kunnen staan, wellicht dan in een bredere regionale context.
Dit alles is geen stopzetting, maar een heroriëntatie van de club, met een duidelijke missie, visie en strategie. We kiezen dus resoluut voor onze jeugdwerking en onze provinciale ploegen!
Eind dit seizoen willen we in schoonheid afscheid nemen uit de Liga, waarbij we nog alle steun gaan geven aan Dames liga-A om mooi te eindigen en aan Heren liga-B voor hun behoud in de Liga.


Written by: Leo Bergmans
Date posted: 1/16/2020
#Reads: 340

Return